O nás

Naše poslání a cíle

Wasson Building

Plynová chromatografie je mocnou, avšak technologicky náročnou analytickou metodou. Vysoký počet možných nastavení a konfigurací může způsobit, že pro uživatele je velmi složité upravit chromatograf dle potřeb jeho analýzy. Pro ty, kteří se v tomto oboru přímo nespecializují to je často zdlouhavý a nákladný proces s nejistým výsledkem, který nemusí zaručovat optimální a konsistentní výsledky analýz.

Ve Wasson-ECE se specializujeme na modifikaci a kustomizaci nových či již používaných plynových chromatografů Agilent Technologies. Námi sestavené systémy na klíč jsou zákazníkovi předány s garancí funkčnosti a zárukou, přičemž odpadá starost o jejich instalaci a servis, o které se postaráme my. Kontaktujte nás pro konzultaci Vámi potřebného analytického řešení a zjistíte jaký rozdíl je spolupracovat s firmou s více než 25-letou zkušeností v oboru.


Průběh zakázky

Zakázka začíná rozhovorem mezi zákazníkem a jedním z našich prodejních specialistů (chemik). Zde je nutné, aby zákazník popsal účel analýzy a informace o analyzovaných vzorcích (rozsah koncentrace, fázi, teplotu, provozní kapacitu analýzy) a všechny další požadavky na systém.

Informace získané od zákazníka poslouží k návrhu a stavbě přístrojů na zakázku. Náš tým sestává z chemiků, inženýrů-specialistů z oborů chemie, elektroinženýrství, techniky, software a výroby. Tato skupina dokáže projektovat systémy s dodatečnými pecmi, rozvody a ventily, řízením průtoku, kolonami, elektronikou, software a dalšími specializovanými komponentami pro kompletní návrh chromatografického zařízení. Naše práce nepočívá pouze v montáži součástí do jednoho celku - dokážeme navrhout a postavit přesně takový projekt, jaký potřebujete.

Po konstrukci zařízení následuje rozvoj a testování celé analytické metody. Naši chemici k tomu využijí příslušné vzorky a získané chromatogramy dají zákazníkovi k odsouhlasení před odesláním celého systému. Tento krok dává záruku toho, že systém funguje přesně tak, jak bylo vyžadováno v původní specifikaci. Zákazníkovi je bezplatně umožněno zúčastnit se testování osobně v našich výrobních a testovacích prostorách.

Poté, co je zákazník plně spokojen s funkcí zařízení, se naši inženýři postarají o instalaci systému do laboratoře zákazníka a poskytnou důkladné školení obsluze zařízení. V konečné fázi je přístroj zkalibrován a otestován na místě a je možné ho ihned začít používat.

Po instalaci a během celé životnosti chromatografu je možné využívat našich služeb podpory - vysláním zaměstnance na místo či po telefonu. Pomůžeme zákazníkovi s dotazy, školením, kalibrací a údržbou přístoje či servisními službami přímo na místě. Co se týče kvality a rychlosti odezvy našich služeb, nemáme v tomto oboru konkurenci. U ní se často dovoláte pouze do hlasového automatu či nabízí pouze výměnu náhradních dílu - u nás si zákazníka vážíme a poskytujeme mu služby přesně dle jeho potřeb.


Distributor Agilent

Dlouholeté partnerství se společností Agilent nám dává přístup k nejširší nabídce systémů pro plynovou chromatografii a plynovou chromatografii s hmotnostní spektrometrií a dalších služeb v celém oboru. Naše řešení na klíč a systémy upravené dle potřeb zákazníka jsou tak založeny na plynových chromatografech Agilent proslulých svou vysokou spolehlivostí a všestranností.

Channel Partner