Eclipse

Eclipse Top

Přístroj Eclipse využívá nejmodernější komponenty laboratorní třídy přesnosti, které byly vyvinuty na základě desítek let zkušeností v oboru laboratorní a procesní analýzy. Jako zařízení vhodné pro jednoduché i komplexní analýzy, Eclipse využívá dvě mikrokonvekční pece (US Pat. 8,512,456) pro kapilární kolony; dvě izotermické pece pro náplnové (packed) kolony, ventily či detektory; jednu společnou pec pro primární soustavu ventilů, inletů a detektorů; vyhřívané můstky pro definovaný transport vzorků; a je vybaven panelem nastavení pro komplexní práci se vzorky či měření více druhů vzorků.

Technologie využité v Eclipse

  • Online MSD, TCD/FID a PDHID detektory
  • Plně elektronické řízení tlaku
  • Řízení teploty s laboratorní přesností
  • Dvě mikrokonvekční pece s programováním teploty
  • Dotykové uživatelské rozhraní
  • Nově vyvinutý systém pro práci s chromatografickými daty
  • Testováno pro provoz v prostředích s nebezpečím výbuchu
  • Pro automatizaci obsluhy přístoje jsou podporovány: Modbus RTU, TCP a architektura REST
  • Aparatura

Mikrokonvekční pec

MicroConvection Oven

Dvojice nezávislých mikrokonvekčních pecí umožňuje precisní a reprodukovatelné nastavení teplot kapilárních kolon. Analýzy, nedosažitelné pouze pomocí náplňových (packed) kolon je nyní možné automatizovat a provádět opakovaně. S relativní směrodatnou odchylkou 0.08 % v čase t = 22 min umožňuje mikrokonvekční pec Wasson-ECE, aby přístroj Eclipse konkuroval jak tradičním procesním, tak i laboratorním chromatografům.

Detektory

FID, TCD, PDHID

FID

Flexibilní konfigurace detektorů umožňuje využít Eclipse pro širokou škálu analýz - od komplexních, které vyžadují nízké detekční limity s přesnou identifikací až po ekonomická řešení. Eclipse je možné používat s dvojicí plamenoionizačních detektorů (FID) či detektorem s pulzním výbojem v heliu (PDHID), do izotermických pecí je možné umístit detektor tepelně vodivostní (TCD).

Procesní GC-MS Neutrino

V roce 2017 uvádíme na trh nové zařízení Neutrino, kterým bude možné rozšířit funkčnost Eclipse o nižší detekční limity a dosud nepřekonanou přesnost při identifikaci vzorků. Neutrino doplňuje separaci plynovou chromatografií o hmotnostní spektrometr a tato kombinace umožňuje detekovat a vyhodnocovat i složky, u kterých by to s jinými detektory nebylo možné.

Provedení

Upevnění na zed

FID

Přístroj Eclipse je montován na stěnu, přičemž lokální obsluha zařízení probíhá pomocí devatenáctipalcové obrazovky s dotykovým rozhraním.

Jednoduchá údržba

Box, ve kterém se přístroj nachází je certifikován pro použití v nebezpečných prostředích a vnitřní uspořádání přístroje umožňuje snadný přístup k součástem, což zajišťuje bezproblémový servis a zároveň ochranu před vlivy z vnějšku.