Přídavná pec 7890 pro kolony a ventily

7890 Auxiliary Column and Valve Oven

Přídavná pec Wasson-ECE 7890 rozšiřuje možnosti plynového chromatografu Agilent 7890. Pec představuje izotermickou zónu pro další kolony či až pět dodatečných ventilů (např. zpětný průplach či ventily se vzorky). Toto zařízení umožňuje komplexní analýzy multidimenzionální chromatografií při aplikacích jako je například analýza rafinérského plynu.

Přídavná pec 7890 - pohled dovnitř (zadní strana)
7890 Auxiliary oven - Rear view
Přídavná pec 7890 - pohled dovnitř (přední strana)
7890 Auxiliary oven - Front view