Automatizovaná analýza vody pomocí membránové technologie

Gas phase extraction

Systém 707-00 pro extrakci plynné fáze je novinkou společnosti Wasson-ECE určenou pro analýzu vod. Přístroj se skládá ze dvou komor oddělených námi vyvinutou polopropustnou membránou. Voda protéká první komorou při stálé teplotě a konstantním průtoku. Analyty rozpuštěné ve vodě procházejí membránou do druhé komory, odkud jsou protékajícím proudem plynu odvedeny do chromatografu.

Systém pro extrakci plynné fáze

Extraction system

Použitá membrána se vyznačuje vysokou vázavostí vůči organickým látkám, což způsobuje jejich automatickou koncentraci na membráně. Tato vlastnost snižuje detekční limity i bez použití přídavného koncentračního zařízení. V případě potřeby je však možné systém vybavit kryogenní pastí, umístěnou mezi komorou a chromatografem.

Automatizovaná analýza vody

Automated analysis diagram
 1. Vhodné například pro přívody k chladícím věžím, do bioplynových stanic, pro analýzu povrchových vod či vodovodů.
 2. Filtrační systém - u analyzovaného toku je nutné před odběrem vzorku provést filtraci. Rozsah filtrace závisí na druhu vzorku a je tedy nutné dané řešení vyprojektovat na míru. Výhodou však je, že nároky na filtraci jsou u této metody nižší než u ostatních metod.
 3. Zatímco dříve by bylo nutné použít jinou metodu pro získání analytů ze vzorku (např. sparge-and-trap proplachování), je pro většinu analýz z vody dnes možné použít zařízení na extrakci plynné fáze (707-00)
 4. Analyzátor na míru - plynový chromatograf je zákazníkovi nakonfigurován pro maximální zjednodušení prováděné analýzy, což může vyžadovat zásah do aparatury, dodatečná zařízení pro záchyt a desorpci analytů či speciální detektory.
 5. Analýza změřených dat v ChemStation
 6. Výsledky měření - u většiny aplikací je nutné upravit výstupní metody dle použitého řídícího systému. Mezi ně patří digitální (Modbus), analogové (4 - 20 mA), ethernet, modem-based systémy, výstup na informační tabuli (Korea) či zasílání zpráv na pager.

Montáž zařízení pomocí nosníků Uni-strut

Sample system box

Extrakce plynné fáze vs. jiné technologie

Extraction system

Přímá injekce

 • Nehrozí poškození kolony vodou
 • Vyloučeno ucpání pevnými částicemi
 • Analyty jsou zkoncentrovány

Metoda sparge-and-trap

 • Nehrozí problémy s pěnidly ve vzorku
 • Možnost koncentrace vzorků, které s vodou tvoří azeotropní směs