Orbitální svařování

Wasson-ECE nabízí zakázkové orbitální svařování, které se uplatní u systémů vyžadujících vysokou odolnost vůči korozi a rychlé čištění.

Průřez orbitálně svařené trubky
Cross-section of orbitally welded tube
Orbitálně svařená trubka
Orbitally welded tube

Platforma pro orbitální svařování Swagelok nabízí všestranné využití při svařování trubek a komponent při konstrukci zařízení a vytváří pevné a precizní sváry pro potrubí o průměru 3 až 104 mm.

Orbitální svařování je určeno pro aplikace:

  • Systémy, u kterých je požadován bezporuchový provoz.
  • Systémy vystavené agresivní korozi.
  • Zařízení se záchytem analytů.
  • Zařízení proplachovaná mezi pracovními cykly.
  • Práce s kapalinami a plyny, které nesmí uniknout ze zařízení do okolního prostředí.
  • Zařízení pracuje se vzorky citlivými na kontaminaci.

Aparatura s orbitálně svařenými součástmi.

Sample system with orbitally welded tubes