Procesní Instrumentace

Jsme americká společnost, která Vám může zajistit servis, který očekáváte

Literatura procesní instrumentace

Smoke Stack

Potřeba pro přesnou, precizní a spolehlivou on-line analýzu se zvyšuje každým dnem. Procesní řízení vyžaduje nejlepší technologii k maximalizaci efektivnosti, což znamená být schopný použít nejdokonalejší procesní analyzátory. Wasson-ECE představuje novou generaci on-line technologií, které nabízejí jedinečné možnosti a výkon.

Když zavoláte Wasson-ECE k diskuzi Vašich analytických potřeb, zajistíme Vám bezplatnou konzultaci, která Vám pomůže v rozhodování jaký systém bude nejlepší. Zahrnuje to veškeré rozhodování od množství vzorkovacích proudů až po typy GC detektorů požadovaných k analýze Vašeho procesu. Z detailní diskuze vyplyne poskytnutí procesní analytické jednotky, která bude šitá na míru pro Vaše analytické potřeby, aby ušetřila čas a peníze. Systém bude odeslán do Vašeho místa a naši servisní inženýři nainstalují a proškolí zaměstnance na nových on-line analytických jednotkách

Všechny naše systémy jsou dodávány s jednoroční zárukou včetně podpory. Jestliže se dostanete do problémů s Vaším systémem tak nás kdykoliv kontaktujte k zajištění podpory, kterou si zasloužíte

Prvky procesních chromatografů

 • Agilent 7890 plynový chromatograf
 • Kompletní řada detektorů. Např.: FID, PDHID, MS, TCD, ECD a PFPD
 • Plně vyvinuté a podporované analytické metody
 • Kapilární kolony a programování teplot
 • Elektronická kontrola tlaku
 • Zakázkové vzorkovací systémy (plynné, LPG a kapalné proudy)
 • Digitální výstupy(MODBUS)
 • Analogové výstupy (4-20 mA)
 • Vzdálený dohled
 • Zakázkové výpočty
 • Agilent ChemStation / EZChrom

Začněte s nejlepším chromatografem a přidejte nejlepší aplikační technologii

Navrhujeme procesní plynový chromatograf s důrazem na zakázkové a garantované analýzy. Můžeme vytvořit systém, který vyřeší Vaše specifické analytické a komunikační potřeby. Přidáme zakázkové ventily, kolony, přídavné detektory a pomocné pece k zajištění zkrácených separací a analýz, které jsou sofistikované přesto dostatečně robustních pro on-line použití

Řízené prostředí

Naše zakryté analyzátory jsou klimatizovány a vyhřívány k poskytnutí konzistentního operačního prostředí. Klimatizace a vyhřívání jsou plně schváleny ve třídách I, Div 2, Skupiny B, C, Amp; D kategoriích. Systémy používané v horkých, vlhkých místech mají možnost využít odvlhčovače a horké-bypasy

Integrace systému vzorkování

Naše systémy vzorkování mohou pojmout až dvanáct různých proudů včetně kalibračních směsí. Výběr proudů je řízen dvojitým hradlovými a odvzdušnujícími ventily k zamezení vzájemné kontaminace a přenášení. Řízení vzorkovacího systému ja zajištěno přes Wasson-ECE’s softwaru procesního řízení WinIStatus.

Podpora metody

Se stejnou on-line metodou jako v laboratoři, laboratorní systém může být použit k podpoře on-line systémů. Jakákoliv nezvyklá data mohou být prozkoumána v laboratoři a metody mohou být testovány v laboratoři před přesunem do procesu

7890A Process Enclosure

Samostatně stojící kabinet

Samostatně stojící kabinet je schválen v hazardní třídě I, Divize 2, Skupiny C a D procesní přílohy. Kabinet má svůj vlastní čistící systém s tlakovým přepínačem a propojením, které bude vypnuto v případě ztráty čištění. Klimatizace a vyhřívací systém je umístěn přímo na vnější straně, aby se eliminovala potřeba pro přídavný kryt. Vzorkovací systém je namontován k vnější straně kabinetu k zajištení přístupu pro dvanáct různých procesních proudů a kalibračním standardů. Proudy jsou multiplexovány použitím dvojitě hradlových a odvzdušnujících ventilů k zamezení vzájemné kontaminace a přenášení. Samostatně stojící kabinet může být upraven pro práci v oblastech skupiny B.

On-Line Lab

On-line laboratoř

On-line laboratoř může být zakoupena jako komletní balíček včetně hazardně označených staveb se vzorkovacím systémem a plynovými chromatografy namontovanými uvnitř nebo my můžeme přestavit existující kryty nebo laboratoř. Přístrojové zakrytí je klimatizováno, vyhříváno a čištěno. NFPA ‘X’ and ‘Z’ čištění je umožněno. Uhlovodíkové senzory jsou namontovány v krytech společně s monitory pro kyslík a oxid uhelnatý. Vnější krytí zařízení je schváleno pro použití v hazardních oblastech třídy I, Divize 2, Skupiny C a D. Vnitřek krytí je schválen pro obecné použití

Procesní rozhodovací diagram

Process Decision Diagram

Procesní datová komunikace

Procesní data mohou být přenášeny v analogovém nebo digitálním formátu. Proud dat prochází automaticky do Distribučně Řízeného Systému (DCS), Programovatelného Logického Kontroléru (PLC) nebo Laboratorního Systému Informačního Managementu (LIMS)

Analog 4-20mA

Nejběžnější realizace analogového formátu je 4-20 mA proudový smyčkový signál. V tomto případě je požadován jeden signál pro každý analyt v každém proudu a koncentrace výsledného analytu mohou být nezávisle kalibrované k jejich příslušným 4-20 mA signálům. DCS bude provádět hladinový alarm, archív dat a datové směrování. Tato metoda je jednoduchá, ale vyžaduje mnoho kabelů, protože jeden kabel je potřeba pro každý 4-20 mA signál.

MODBUS

Jeden z nejvíce používaných digitálních formátů je MODBUS, který je ze skupiny dotazových sériových protokolů rozhraní. Hardware může být konfigurován jako jednotlivý instrument RS422, multipoklesový RS485 nebo jednotlivý instrument optického vlákna RS232.

Místní síť (LAN)

Různé LAN rozhraní jsou podporovány našimi on-line systémy včetně jednoduchécho síťového transférového souboru, kde data mohou být v textovém souboru nebo místně specifickém FTP formátu, OLE pro procesní řízení (OPC), a Distribuční Složkový Objektový Model (DCOM).

Lokální datové uskladnění

Naše on-line systémy také obsahují své vlastní lokální datové uskladnění. Chromatografy ze všech měření jsou uloženy po dobu jednoho měsíce. Reporty složek jsou automaticky připojeny do naší databáze WinVision, která může být získána s naším vyhledávačem nebo Microsoft Access.


Transfer a lab analysis to a process instrument

Přesuňte laboratorní analýzu do analýzy procesní.

Wasson-ECE může vzít Vaší laboratorní analýzu a přesunout jí do procesního analyzéru. Můžeme buď použít existující analytickou metodu nebo vytvořit zakázkovou metodu přizpůsobenou speciálně pro směs, kterou analyzujete. Jakmile Váš 7890A GC je umístěn do naší hazardně schválené procesní ohrady, tak analýza procesního proudu bude kontinuálně běžet. Data se budou přenášt do Vašeho DCS nebo laboratoře podle toho jak jsou analýzy prováděny. To Vám pomůže udělat rozhodování dle informací o Vašem procesu.

Výhody používání Agilent GC on-line:

 • Analytická schopnost ekvivalentní k laboratorní instrumentaci
 • Procesní GC je konzistentní s laboratorními daty
 • Vestavěný kalibrační systém
 • Vzdálený dohled
 • Zakázkové analytické metody
 • Zakázkový systém vzorkování
 • Kompatibilita metod mezi laboratoří a procesem
 • Záruka jednoho roku a podpora zařízení

Kabinet schválený ve třídě 1 Divizi 2 nebezpečnosti

Class 1 Division 2 Process Cabinet

Vzorkovací systém schválený ve třídě 1 Divizi 2 nebezpečnosti

Sample System Diagram

Typický on-line laboratorní vzhled

Online Lab Diagram

Snažíme se Vám dodat nejlepší analytické řešení. Všechny naše aplikace jsou dodávány s jednoroční zárukou na hardware a aplikace. Tato záruka Vám pomůže k nákupu s důvěrou. Jakmile nakoupíte, náš servisní tým je k dispozici pro asistenci v případě vzniku problému. Volejte nyní pro diskuzi Vašich požadavků k chromatografii. Také konfigurujeme analýzu rafinérských plynů, simulovanou destilaci, detailní analýzu uhlovodíků, velmi čisté chemikálie, zemní plyn a specifické zákazníkovi konfigurace tak, abychom splnili Vaše potřeby. Specializujeme se na tvorbu zakázkových řešení, prosím kontaktujte nás dnes pro diskuzi Vašich unikátních chromatografických požadavků.