Automatické dávkovače vzorků (autosamplery)

Literatura ke stažení (PDF)

Použitím automatického dávkovače vzorků ve Vaší laboratoři je možné zefektivnit práci s plynovým chromatografem. Wasson-ECE nabízí dva typy autosamplerů: dávkovač plynných vzorků (AS201) pro ohřev a dávkování natlakovaných plynných vzorků a dávkovač kapalných vzorků (LS100) pro dávkování natlakovaných kapalných vzorků při teplotě okolí.

Gas Autosampler

Autosampler - plynné vzorky

Autosampler automatizuje dávkování natlakovaných plynných vzorků do GC za atmosférického tlaku. Součástí autosampleru je pec a vyhřívaný přenosný systém, který umožnuje přenos vzorků do GC při teplotách až do 150°C. Vzorky k analýze jsou umísťeny v peci autosampleru. Autosampler může obsahovat 12 vzorkovacích nádob s obsahem 0.5L nebo devět jednolitrových lahví.
Informace o vzorcích jsou pracovníkem, který analýzu provádí, zaneseny do počítače. Systém dále dovoluje nastavit interval mezi dávkováním vzorků, teplotu pece a zaznamenávat časy dávkování a vytvářet datové reporty. Autosampler je samostatné zařízení, které posílá vzorky do GC přes vyhřívaný můstek k zajištění toho, aby vzorky byly dávkovány při teplotě pece. Toto vyhřívané propojení je čištěno nosným plynem mezi každým vzorkem a vakuová pumpa zajistí, aby míra zněčištení byla na velmi nízké hodnotě (obvykle nižší než 50 ppm) mezi každým čištěním po vzorku

Liquid Autosampler

Laboratorní automatizace pro natlakované kapalné vzorky je také možná pro kapalné vzorky jako je Liquefied Petroleum Gas (LPG) a kapalin zemního plynu (NGL). Kapalné vzorky jsou skladovány při tlaku 8.3 MPa v ocelových vzorkovacích systémech. Tlakový autosampler pro kapalné vzorky používá inertní plyny k udržení tlaku tak, aby zůstali v kapalném stavu při okolní teplotě systému, když jsou dávkovány do plynového chromatografu pro analýzu.
Když vzorky přijdou do laboratoře tak jsou spojeny s autosamplerem pro kapalné vzorky, který dopraví natlakované vzorky do plynového chromatografu. Vzorkovací láhve s 1/4 palcovými trubkovými fitingy, VCO, nebo "Rychlospojkové" fitingy mohou být vloženy přímo na vrchní stranu sampleru. Tyto fitingy budou držet vzorkovací láhve ve vertikální poloze k zajištění odběru vzorků ze spodku lahví. Vzorkovací láhve s menšími fitingy mohou být drženy vertikálně s přídavným stojanem

Správnost a přesnost

Automatizace procesu dávkování vzorku zvyšuje efektivitu a zabraňuje technické obsluze provádět časově náročnou a stále se opakující činnost. Plynový autosampler zajištuje, aby analýza vzorků nebyla pouze rychlejší, ale také přesnější, správnější a konzistentní. Porovnejte GC výsledky z analýzy následujících 2 mL vzorků n-pentanu a n-hexanu při 0.7 MPa v propanu. V první analýze je vzorek dávkován do GC z autosampleru při okolní teplotě, v druhé analýze autosampler vyhřeje vzorek na 130°C před dávkováním.

Tabulka 1: Zvýšení přesnosti a správnosti detektoru s vyhřívaným plynovým autosamplerem.
  Nevyhřátý vzorek Vzorek při 130° C    
  Avg. Oblast píku % Rel. Standard
Deviation
Avg. Oblast píku % Rel. Standard
Deviation
Procentuální změna v ploše Percent Change in Rel. Standard
Deviation
Složka  
Propan 867938 0.22% 849415 0.23% -2.1% +0.01%
n-Pentan 24025 10.2% 41282 1.35% +72% -8.85%
n-Hexan 16475 16.7% 56087 0.80% +240% -15.9%

Autosampler ukázal 240% nárůst v citlivosti k n-hexanu a 72% nárůst v citlivosti k n-pentanu, když byl plynný vzorek zahříván. Ujistěte se, že dostáváte oblast a sensitivitu, kterou potřebujete přidáním autosampleru pro plynné nebo kapalné vzorky k Vašemu chromatografu.