Dynamický směšovač

Literatura ke stažení (PDF)

Dynamic Blender

Dynamický směšovač zajištuje spolehlivou přípravu kalibračních směsí.

Dynamický směšovač je přenosné zařízení pro ředění vzorků či certifikovaného standardu zvoleným nosným plynem. Inertní průtoková cesta a vyhřívaný můstek eliminují problémy s adsorpcí a kondenzací u směšovacích plynných standardů, které obsahují síru, dusík či jiné snadno reagující sloučeniny. Vzorky jsou dávkovány přímo do chromatografu, čímž odpadá nutnost skladovat mnoho plynových lahví.

Dynamický směšovač obsahuje digitální regulátor průtoku, který umožní digitální ovládání ředěného toku plynu.

Analýza plynovou chromatografií často vyžaduje, aby vzorky nebo standardy byly ředěny do nízkých hodnot. Některé analyty jsou velmi drahé nebo těžko dostupné ke koupi v nízkých koncentracích z důvodu reaktivity, adsorpce, nebo velké molekulové váhy. Jeden certifikovaný standard v koncentracích, které se vyskutují v horní oblasti požadované kalibrační křivky může být ředěn do nízkých hodnot (až o 4 řády) k vytvoření celé kalibrační křivky s použitím pouze jednoho standardu. Není potřeba kupovat stejnou směs v několika různých koncentracích a také není potřeba hledat skladovací prostory v laboratoři pro tyto láhve. Dynamický směšovač dodává jednoduché a cenově efektivní řešení pro potřeby plynných kalibrací.

Wasson-ECE Dynamický směšovač zajištuje spolehlivou přípravu kalibračních směsí.