Tedlar vakový autosampler

Tedlar Bag Auto-sampler

Literatura k Tedlar vakovému autosampleru (PDF)

Literatura k životnímu prostředí (PDF)

Odběrové vaky Tedlar jsou používány v mnoha různých aplikacích k zachytávání plynných vzorků. Jakmile jsou vzorky odebrány do vaků jsou potom v laboratoři analyzovány plynovou chromatografií. Tedlar vakový autosampler zjednodušuje analýzu při použití velkého množství vaků.

Tedlar je polopropustný materiál, přičemž analýzu je vhodné provést co nejrychleji. Jestliže uživatel má velké množství vaků k analýze tak autosampler může pomoci s propustností vzorků umožnující analyzovat vzorky v přijatelném množství času.

Wasson-ECE Tedlar™ vakový autosampler (Model #TAS301) umožní uživateli navzorkovat až šestnáct vzorkovacích vaků. Součástí systému je i vývěva a technické vybavení nutné k nasazení systému.

Produkt obsahuje

  • 16 možných vzorkovacích bodů
  • Agilent ChemStation ovládání
  • Zvýšuje produktivitu
  • Diafragmová vakuová pumpa
  • 1/4" propojovací spojení
  • 1/16" nerez ocelové spojovací kapiláry
  • Valco ovladač ventilu
  • Volitelný ventil pro plynné vzorky
  • Rozměry 24"Š x 32"V x 21"H

The sampler is controlled via Agilent ChemStation sequence editor. If you are not using Agilent ChemStation your GC software must have the ability to control a Valco 16-position multiposition valve. Data systems other than Agilent systems have not been tested. If your analysis system does not have the ability to control the sampler we can develop a custom software solution to work with your system.