Mobilní systém pro detekci stopových látek

Literatura pro stopový analyzátor (PDF)

Tracer Analyzer Instrument

Sledování pomocí stopovacích látek (tracerů) se stalo populární a často používanou metodou pro lokalizaci úniků chladiva ve vysokonapěťových podzemních vedeních či monitoring toků v zásobnících nebezpečného odpadu, plynovodech a ropných vrtech.

GPS Mapping software

Metody mobilních detekčních systémů na klíč nabízené společností Wasson-ECE představují v tomto odvětví standard. Zařízení jsou zákazníkovi dodána plně konfigurována spolu s řídícím softwarem a i softwarem pro analýzu dat. Jeho součástí je GPS se zobrazením v mapě, které umožňuje přímou vizuální orientaci při zaměřování místa úniku.


GPS a mapovací software umožňují vizuální zaměření místa úniku.

Systém je pevně nastaven na určitou látku, přičemž je možné použít většinu z dostupných perfluorovaných stopovacích látek jako jsou PDCB, PMCH či PDMCH. Citlivost systému dosahuje řádu femtolitrů na litr (fL / L) a umožňuje automatickou kalibraci analyzátoru na hodnotu pozadí a upozorňování obsluhy při dosažení koncentrací relativně vůči tomuto signálu.


Rychlejší detekce znamená nižší finanční a environmentální zátěž.

For fluid filled high voltage cables, the Mobile Tracer Detection System allows the user to pinpoint a leak location quickly, sometimes in a matter of hours, without having to de-energize the cable. This improves efficiency over conventional freeze and pressure techniques, which translates to cost savings and smaller environmental impact.

Analysis of PDMCH by GC/FID with Wasson-ECE proprietary trapping technology.