Literatura ke stažení (PDF)

Vaporizer

Wasson-ECE výparník využívá vlastní inovativní technologii na odpařování kapalných vzorků pro následné dávkování do Vašeho existujícího chromatografického systému. Toto laboratorní zařízení Vám zajišťuje flexibilitu a přesnost při přepínání mezi plynnými a kapalnými vzorky.

Výhody výparníku

Výparník je nejenom vhodnější než typický ventil pro kapalné vzorky, ale také Vám přináší mnohem přesnější výsledky. Výparník Vám umožňuje dávkování kapalných i plynných vzorků jedním ventilem. Všechny (kapalné) vzorky jsou odpařeny a měřeny při konstantním tlaku, což eliminuje změny hustot vzorků, které způsobují chyby u kapalných vzorků. Tento způsob zajišťuje ostré, snadno vyhodnotitelné píky.

Wasson-ECE odpařovací technika vede k přesnému vzorkování plynů. Výparníky jiných výrobců používají příliš dlouhé trubky, které způsobují frakcionaci během odpařování. Toto rozdělení může vést k neúplné analýze vzorků a dalším chybám. Výparník kontroluje dávkovaný objem tak, aby byly všechny složky v kapalném vzorku odpařeny a poslány do GC kolony současně a tím byla zajištěna kompletní a přesná analýza vašeho vzorku.