Dávkovač vzorků s nastavitelným tlakem (VPS, Variable Pressure Sampler)

Literatura ke stažení (PDF)

Variable Pressure System

Systém variabilně tlakového vzorkování VPS přináší dva postupy, které zvyšující přesnost a správnost výsledků z plynového chromatografu. První metoda je korekce tlaku zajišťující uniformní tlak při dávkování všech vzorků a kalibračních směsí. Druhá metoda je vícebodová kalibrace, kterou můžete použít pro testování rozsahů tlaku, při kterých získáte přesné výsledky z Vašich kalibračních směsí.

Korekce tlaku

VPS systém tlakové korekce je vícekrokový proces, který zajištuje, aby vzorky a kalibrační směsi byly dávkovány při uniformních tlacích. Toho je dosaženo tím, že jednotka VPS měří a zaznamenává tlak kalibrační směsi v čase nástřiku při analýze v GC, a potom při každém dalším dávkování vzorků nastaví stejný tlak, který odpovídal zaznamenané hodnotě tlaku u kalibrační směsi. Hodnoty tlaku jsou automaticky přenášeny do software ChemStation (Agilent Technologies) takže výpočty a kontrola kvality může být provedena.

VPS Linearity Chart

Vícebodová kalibrace

Přístroj umožňuje měření více kalibračních vzorků z jednoho standardu při různých tlacích, což vede ke snížení celkových laboratorních nákladů a také pomáhá zajistit zvýšenou přesnost dosahovaných výsledků. Tato funkce dovoluje otestovat linearitu signálu pro různé hodnoty tlaku a její použití umožňuje jednoduše určit interval tlaků, ve kterém ze svého kalibračního standardu získáte přesné a smysluplné výsledky.